Ubytovní třeboňUbytovní třeboň - specializovaný portál na ubytováni třeboň a ubytování treboňsko

Město Třeboň a jeho historie


Na místě dnešního historického centra města Třeboň vznikla přibližně ve 12. století osada. Ta byla spolu s rozsáhlými okolními územími v majetku rodu Vítkovců. Osada se rozrůstala a panství prosperovalo. V polovině 14. století byla Třeboň uznána městem pod názvem Witigenowe nebo Wittingau.

 

V roce 1366 přechází město do rukou Rožmberků a již se pro označení města používá i český název Třeboň. Rožmberkové se zasluhují o rozvoj města i celého panství. V Třeboni staví klášter a mohutné opevnění, které později mnohokrát ochrání Třeboň a její obyvatele před nájezdy dobyvatel. Rožmberkové udělují Třeboni titul královského města a umožňují ji obchodování se solí.

Třeboň pod rukama Rožmberků vzkvétala. Za období jejího největšího rozkvětu je považováno 16. a počátek 17. století. Vše se ale mění vymřením Rožmberků. Pro Třeboň nastávají krušné časy. Město chátrá.

 

Na konci 17. století se Třeboň a k ní přilehlé panství stávají majetkem Schwarzenbergů. Město se pomalu obnovuje. Po první světové válce přechází všechen majetek Schwarzenbergů do rukou státu.

 

Po druhé světové válce je ve městě zavedena zemědělská velkovýroba a založen oděvní podnik. V roce 1966 je město Třeboň prohlášeno lázeňským městem.

 

Dnes je Třeboň krásným městem jako stvořeným pro romantické procházky a relaxaci. Proto se přijeďte podívat.

 © 2003-2012 - ubytování třeboň - ubytování třeboňsko


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.